Unima Türkiye

UNIMA Şubeler

Bursa Şubesi

17.5.1993 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Bursa’da yapılacak etkinliklerin üyemiz Şinasi Çelikkol tarafından yürütülmesi, Ali Meriç ve Şevket Günay’ın yardımcı olmaları kararı alınmıştır.26.4.1995 tarih ve 37 sayılı toplantıda Bursa Şubesinin açılması kararı alınarak kuruluş çalışmalarının adı geçen üyelerimiz tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Karar 13.11.1996 tarih ve 50 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Bursa Temsilcisinin isteği üzerine yeniden görüşülerek, çalışmaların Şinasi Çelikkol, Şevket Günay ve Mehmet Örnekal tarafından yürütülmesi kararı alınmıştır.Şubenin açılışı 19 Şubat 1997 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yön. Kurulu Başkan:R.Şinasi ÇELiKKOL
Başkan Yardımcısı:Ş.Nezaket ÖZDEMiR BİRCAN
Genel Sekreter:Seçkin GÜNEŞ
Muhasip:İbrahim KOCA
Üye:Muhsin ÖZYENİCE
İstanbul Şubesi

Merkezimizin 23 Mart 2008 tarihinde yaptığı 9. Olağan Genel Kurul Toplantısında İstanbul Şubesinin açılması kararı alınmıştı. Bu karar üzerine Yönetim Kurulumuz, üyelerimizden Erdinç Demiray, Alpay Ekler, Hakan Arısoy ve Emre Tandoğan’ı kuruluş çalışmalarını yapmak üzere görevlendirmiştir. Görevli arkadaşlarımızın uzun ve yoğun çalışmaları sonucu şube kuruluşu gerçekleştirilmiştir.05.05.2009 tarihinde kurulan İstanbul Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısını 12.7.2009 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda gündem gereği Geçici Yönetim Kurulunun yaptığı çalışmalar anlatıldı, bütçe harcamaları görüşüldü. Her iki konu aklandıktan sonra yeni yönetim birimleri oluşturuldu.

YÖNETİM KURULU

Yön. Kurulu Başkan:H.Oya TANSI
Başkan Yardımcısı:Alpay EKLER
Genel Sekreter:Ramız BALAKİN
Muhasip:M. Emin TAŞDEMİR
Üye:N. Öney OLCAYTU